Kezelés - Csodálatos gyógyulások

Stressz betegség - 2. rész

1525 Megtekintés

 

A kezeléseink nem az orvosi kezelések helyett, hanem azok mellett történnek. Az orvosi kezelések mellet alkalmaztuk a reflexológiai, meditációs (vizualizációs) és energiákat frissítő módszereket.

5. testünk: Kapcsolat testünk

Kapcsolataink lehetnek: családi, munkatársi, baráti, szomszédi, rokoni, nemzeti, nemzetiségi, földi és égi, stb. Egy jó kapcsolat az égbe emelhet bennünket.

Egy rossz kapcsolat a koporsóba taszíthat. Egy rossz kapcsolat folyamatos stressz helyzetet teremthet. Ebből adódhatnak testi betegségek, bőrbetegségek, ekcéma, pikkelysömör, légúti- és tüdőgondok, látás- és hallászavarok, emésztési gondok, keringési problémák, gerincsérvek, fejfájások, gyomorfekély, agyvérzés, vesekő…. Kapcsolatainkban vannak tudatosan (akkori tudatszintünknek megfelelő) megválasztott és tőlünk független. Nagy csalódásaink, idegi gondjaink, stresszeink a magunk által megválasztott, az általunk nevelt, babusgatott, kapcsolatokból adódnak és adódhatnak leginkább.

Az ember hajlamos magát elkábítani bizonyos kapcsolatokban. Hajlamos a másik személyt önmaga előtt felfesteni idillikusan. Képes az önmaga által felfestett képbe beleszeretni. Képes ezt a képet mindenáron megőrizni önmagában, képes fent tartani. Ez a „rózsaszín vászon” effektus. Amit elképzelnek magukban valakiről, azt a képet nem hagyják bántani. Foggal, körömmel ragaszkodnak hozzá. Amikor egy krízishelyzetben lehullik a rózsaszín vászon, és meglátják azt a bizonyos embert a maga valójában, kiderül, rájönnek, hogy valójában milyen. Így szólnak: Csalódtam benned! Holott az a bizonyos személy mindig is olyan volt, csak a jó barát, anya, férj, feleség, gyerek, szomszéd, munkatárs, másmilyennek akarta látni.

 

Részlet Kovács – Magyar András: A boldogság titka c. filmjéből:

 


Bizony, amikor valakiben csalódik az ember, valójában a saját elképzeléseiben csalódik, amivel felruház egy másik embert. Ezt olyan magas szinten képesek csinálni az emberek, hogy saját maguk által felállított kép összedőlésébe bele bírnak betegedni. A betegség tünetek megjelennek fizikai testükben, energia összeomlásukban, érzelem testük összedőlésében, teljes gondolattesti káoszukban. Egy magasabb testben lévő zavar, levetül minden alsóbb színtű testünkre. A gyógyuláshoz vezető utat, csak egy, a szellemiséget jól ismerő, jártas személy mutathatja meg ilyen esetben.

„Se anyád, se apád, se gyermeked, se testvéred! Neked csak az a testvéred, aki hasonlóképpen gondolkodik, miképpen te is gondolkodsz!” ( Jézus Urunk szavai)

 

Igen! Kapcsolati csalódások már egy igen magas test eszmélésének előképei. Addig, amíg nem élik meg a csalódásaikat kapcsolataikban, nem ismerik fel önmaguk valóságát. Szeretnének mindenkit maguk körül olyannak tudni, mint amilyenek önmaguk is, de a földi valóság egészen mást mutat. Ajándék az élettől, ha valakiben nem kell csalódnia, mert olyan, mint amilyennek elképzelte, de ez igen ritka adomány.

Az ember a maga fejlettségi szintjén, a földi eszmélete szintjén maga választ meg kapcsolatokat. Így van ez a férj- és feleségválasztással is. Az ember az akkori tudatszintjének megfelelő társat választ. Szempontjai a fizikai szempontok, amelyek abban a korban még kimerülnek a testi szempontokban. Ragyogóan megmagyarázza az ember magának a másságok hasznosságát is.

 

Valahogy így:

- Milyen jól kiegészítjük majd egymást!
- Megváltoztatom majd, ami most nem nagyon tetszik!
- Majd összecsiszolódunk!
- Változunk majd mindketten!

A sors fizikai iróniája, hogy mint a fizikában ezen az eszmélet szinten, az 1 –es számú testünkben még a fizikai szabályok érvényesek, + (pozitív) vonzza a – (negatívat). Az azonosak taszítják egymást. Azok az ifjak, akik még szellemiségükben csupán csak a fizikai szinteket élik meg, energiáikról mit sem tudva, érzelemtesteikben az ideákat dédelgetve, gondolattesteiket még nem ismerve, választják ki ellenpólusaikat, párjukat. Fizikai elképzeléseiket ragyogóan meg is valósítják, lakás, gyerek, autó, … 

 

Amikor elérkezik a lelki kinyílás időszaka, 36 év körül, bizony szembesülnek a párok a puszta valósággal, hogy lelkileg szinte egyetlen közös pontjuk nincsen. Természetesen, nagyon ritkán vannak kivételek. Hogy is lenne lelki azonosság, közös lelki érdeklődés, hiszen, ha az emberben tudatosul a lelkiség ismerete, még úgy is nehéz lelki társat keresni, illetve találni. Annak, hogy pont egy olyan emberrel él, aki olyan lelkiségű, mint ő, ennek a valószínűsége parányi.


Ez az a pont, amikor elkezdenek a másikban, mindenféle hibát keresni, és találni. Saját maga hibáját az ember a másik hibáinak következményeként kívánja felfesteni. Holott az a másik olyan, amilyen. Olyan is volt. Csak akkor még ez nem volt szempont, hiszen aki őt választotta, még maga sem tudta, hogy néhány év múlva milyen lelki igényei fognak felébredni emberi fejlődésével, önmagára való ráeszmélésével. Ezen a ponton indulnak el a lelki gyötrődések, önigazolások, másik gyalázása, gyűlölködés, harag. Másban, másnál lelki társ keresése és ez egy bűntudattal társul. Mindezt a másikra kivetítve, hiszen mindennek a másik az oka, mert nem olyan, mint amilyet akart annak idején, amikor még nem is tudta, hogy milyet akart!

 

Bizony, ez a szintű kapcsolati zavar, zavarodottság igen komoly stresszt idéz elő.


A kapcsolat szintű stressz levetül a gondolataink megzavarodására, az érzelmeink összekuszálódására, az energiáink kisütésére és a fizikai testünk megbetegedésére. Egy magasabb szintű testünk megzavarják az alacsonyabb színtű testeinket is, ezeket a zavarokat betegségek megjelenésében éljük meg mint tüneteket.

 

Kapcsolati test zavart okozhat: szülő gyermek érzelmi, gondolati, testi különbözősége is. A kapcsolati szintű különbözőségek kezelése igen összetett dolog. Nagyon sok esetben csak az elkülönülés, elválás hozhat fellélegzést az egyén számára. Ez megtörténhet férj – feleségnél, gyerek leválásánál, munkahely elhagyásával, elköltözéssel. Kapcsolat szintű stresszt csak és kizárólag kapcsolat szinten lehet megoldani.


Ezek a megoldások fájdalmasak. Minden addig tanult, beidegzett normát, elvárást kell felrúgni a gyógyulásért, az életben maradásért. Nagyon sok ember öngyilkosságba menekül, mert sajnálatosan a fizikai, testi szinten álló közösségek, tömegek elítélik azt az embert, aki meg meri tenni azokat az elválási kényszerlépéseket, amelyek az életben maradásához szükségesek. Inkább vállalják az öngyilkosságot, mint a harcot, a tudatlanság mocsarában dagonyázók, megvetők sokaságával.


Sajnálatosan Magyarországon az öngyilkosságok száma világviszonylatban a legmagasabb, 100 elhalálozásból 8 öngyilkos!


Az ember, aki meri vállalni a lelki nyugalmáért és fejlődéséért a kényszerű válást, magasabb szellemszintjét is megismerheti. Isten áldása van azokon a kapcsolatokon, ahol testi, energetikai, érzelmi, gondolati, lelki, szellemi azonosság van. Ezek a kapcsolatok példaértékűek. Vannak olyan jól működő kapcsolatok is, amelyeknél nem alakulnak ki szintbeli nézetkülönbségek, vágyak, hiszen egy szinten megragadnak és úgy a maguk valójában jól érzik magukat.

Részlet Kovács – Magyar András:

Segíts magadon, az Isten is megsegít című filmjéből:

 

 

 

 

6. testünk: LÉLEK TESTÜNK

 

Természetesen itt következnek majd be a lelki gyötrődések, lelkiismeret furdalások, amelyek újabb, de már még magasabb szintű stresszt okoznak. Megoldásuk a lélek tulajdonságainak ismeretét követelik. Elválaszthatatlan a lélek gyógyítása a szellemi ismeretektől.


7. testünk: SZELLEM TESTÜNK

                                     

Amikor a szellem a földre leszületik, testet épít magának, élete során felépít egy lelkiséget. Halálkor a test elenyészik, a lélek örökre megmarad, mint egy film, akkori élete minden eseményével, érzésével.

 

A szellem viszont újabb tapasztalatokra vágyik, újabb testet és lelkiséget hoz létre. A szellemek a túl világon elkülönülten tartózkodnak. Azonos szellemcsaládok vannak egy helyen. 21 szellemcsalád létezik.

 

Szellemcsaládon belül is van egy megosztottság:

 

Vannak érzelem vezérelt szellemek, akik még vágyaik rabjai, ők 7 emeletet foglalnak el. Asztrál szintnek nevezzük. Alacsonyabb emeleten lévő szellem, magasabb szintre nem mehet fel, hogy ne zavarja meg a finomabb szinteken lévőket.

Egy magasabb szint sorozatot képviselnek a gondolat vezéreltek, akik szintén 7 újabb emeleten helyezkednek el.
Mentális szintnek nevezzük. Itt sem mehetnek alacsonyabb szellemszintű szellemek magasabb szintekre. Létezik egy még finomabb szint is: Intuitív sík
. Ezen a síkon 3 emelet létezik.

A Földre lekerülő szellemeknek igen komoly kihívást jelent egy túlvilágon nem tapasztalt jelenség megélése. Mindenféle szintű szellemekkel, emberekkel kell együtt élniük, sőt mi több, mindenféle és más fajta szellemcsalád lényeivel.

 

A kisgyerek ősbizalma a túlvilági azonosságból, szellemcsaládi és szellemszinti azonosságból ered. Itt a Földön igyekszik még sokáig mindenki magát egy álomvilágba ringatni, de egy idő után a felismeréseivel, megéléseivel rá kell jönnie a valóságos helyzetre. Segítenek az álom hosszabbításában az ezoterikus irányzatok. Olyan jó még egy kicsit az ébredezőknek is visszaaludni, egy mesevilágba, amihez a földi életnek már semmi köze.

 

Nehezítik az önfelismerést a nagy vallások, amikor az egyetemes emberi értékek képviseleteként tanaikba beszövik szellemcsaládjaik sajátos mítoszait, mint a helyes út iránytűit. Ettől a másképpen fejlődő szellemcsaládok gyermekei teljes sötétségbe kerülnek, útjukat vesztik egyesek teljes lelki zsarolásba csöppennek. Sok okos tanáccsal láthatja el egy-egy vallás a saját szellemcsaládjának gyermekeit. Így például egy hindu a hindut, egy görög a görögöt, vagy egy római a rómait. A szellemi gond és nyomorultság ott következik be, amikor egy hindut göröggé vagy rómaivá kívánnak átprogramozni.

 
Ezt a szellemi nyomorultságot élik meg hazánkban is sokan, amikor az ősi magyar
Istenanya, Nagyboldogasszony és Istenatya szeretetéből egy Istenfélelemre tértek át, az öntudatukat veszített tömegek. Amikor a szerelem vallását, hitét élő, a szerelmes Jézust kérőknek a tudatát megbombázták az új római normákkal: „ a szerelem bűn ” és aki szerelemből születik, az bűnből születik… kifacsart elvekkel. A magyar szellemcsalád szellemében, lelkében mérhetetlen károkat okozva mindezekkel.

 

Stresszessé vált a nemzet. Úttalanná. Holott az út mindig nyitva áll, csak a félszeműek rossz irányba vezetik a még világtalan, bár végtelen jóindulatú tudatlanok millióit. Nem az Isten hagyta el a magyar szellemcsalád gyermekeit, hanem a szellemcsalád gyermekei követnek más szellemi vonulatokat, nem pedig azt, amely a nyugalmukat, szellemi, lelki békéjüket megadná. Magyarnak lenni egy vallás, görögnek lenni egy vallás, rómainak lenni egy vallás… Amikor egy magyar göröggé, vagy rómaivá válik hitében, az egy más hitvallás. Más a hozott szellemisége, más a választott útja. Ez maga a szellemi káosz. Lelki, kapcsolati, gondolati, érzelmi, energetikai, testi gondokra, betegségekre levetülve.

 

A magyar szellemcsalád hitvilágáról, vallásáról jelent meg egy könyvem, amelyet magyar szentjeink szellemi sugallatára írtam.

Címe: A képzeletet csak a valóság múlja felül.

A magyar szentek a szellemi szabadság harcosai. Ez a könyv segít az önmagunkra találásban. Magyar szellemcsaládunk 28 ezer éves mitológiája, útja, hite, vallása, csodái.

Szellemi zavart okozhatnak a létközben rekedt szellemek is.


Ezek a szerencsétlen
szellemek, akik nem tudtak a túlvilágra átmenni haláluk után, hozzátapadhatnak élő emberekhez és kis idő után befolyásolhatják őket, gondolataikat. Vágyaikat kiélhetik azon a személyen keresztül, akihez hozzákapcsolódtak.

 

Részlet Kovács – Magyar András: Szellemtan c. filmjéből:

 

 

 

 

Az emberek sokszor maguk mondják el: érzem, hogy egy ideje nem vagyok önmagam. Gyakran az ismerősök, barátok veszik észre és mondják: Úgy megváltoztál, te nem voltál ilyen.

 

A kisgyerekek 2-3 éves korig úgy látják a szellemeket, mint a valós személyeket. A lakásokban maradt szellemek gyakran zaklatják a gyerekeket. Vigasztalhatatlanul sírnak éjszaka órák hosszat. A megoldás csak abban van, ha az itt maradt szellemeket Isten adta adományunk által, visszaengedjük a túlvilágra, hogy ők is, és a zaklatott személyek is megnyugodhassanak.

 

Sokan foglalkoznak ma a világban szelleműzéssel. Azonban itt tudni kell, hogy az elűzött szellem egy idő után visszatér. A Táltos és az általa felruházott személyek azok, akik a szellemek végső nyugalmát meg tudják adni, magyar szentjeink égi segítsége által. Magyar szentjeink szellemeivel, egyetlen ember van élő szellemi kapcsolatban, a Táltos. Ő az egyetlen, aki korokról korokra közvetíti az égiek segítségét, iránymutatását a földi szellemtestvéreik felé.

Nagyon sok dokumentált jelenség kíséri a szerencsétlenül létközben rekedt szellemeket. Két filmet készítettem mindezen esetekről, amelyek igen tanulságosak és egy jól dokumentált tényanyagot tárok azok elé, akik járatlanok a szellemi jelenségek területén.

Találkozás a szellemekkel I-II. és Szellemünk örökké él című filmemben a szellem reinkarnációjáról, túlvilági útjáról, visszaérkezéséről adok útmutatást.

Részlet Kovács – Magyar András: Szellemünk örökké él című filmjéből:

 


A szellemi jelenségek ismerete egy újabb komoly fejezetet igényel. Látogassanak el a www.szellemvilag.hu/fogalmak oldalamra, ahol részletes tájékoztatást adok mindezen ismeretekről.

Az emberi testek működéséről a 7 testünk zavarairól szóló könyvem címe:
Nagy Táltos könyv


60 DVD filmem van, amelyek segítenek korunk problémáinak, betegségeinek megoldásaiban. A www.szellemvilag.hu oldalamon folyamatosan tájékoztatom az olvasókat a rendezvényeinkről, a www.csodalatosgyogyulasok.hu oldalon eredményeinkről, gyógyult emberek hiteles gyógyulási történeteiről olvashat.

Az írott és képi anyagok segíthetnek az útkeresésben.

„Az ige élőszó által ver gyökeret!” - tanította Jézus Urunk.

 

Mindazoknak, akiknek gondjaik, problémáik, betegségeik, a stressz különböző megnyilvánulásai vannak, szívesen segítünk az Energia Gyógyító Központunkban.

A teljes gyógyuláshoz, a lelki békéhez, a szellemi megnyugváshoz ajánlom minden kedves olvasónknak a
Szellemi Iskolát
, ahol valamennyi testünk működési szabályait, rendszerét megtanítom. Azok, akik maguk bajait képesek szellemi megemelkedésükkel meggyógyítani, alkalmassá válnak mások gyógyításaira is.


Jó utazást kívánok a csodáink birodalmában!
Szeretettel:
Kovács - Magyar András

 

 

LAPOZZON VISSZA AZ I. RÉSZRE

 

 

Kapcsolat:

 

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest (XIV. kerület)

Tábornok út 11/A. I. emelet/11.

(a 2. metró Stadionok megállójánál)

 

Telefonszámaink:

+36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186